برخی کارگران ایثارگر شرکت راه‌آهن از تعلل شرکت راه‌آهن برای اجرای مصوبه تبدیل وضعیت استخدامی کارگران ایثارگر، انتقاد کردند. به گزارش ایلنا، کارگران شرکتی راه‌آهن گفتند: تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در نهادهای دولتی و عمومی، نص صریح قانون است که متاسفانه مدیران و پیمانکاران شرکت راه‌آهن مانع اجرای قانون مذکور شده و عملا اقدامی انجام نمی‌دهند.

طبق اظهارات این عده، براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ و همچنین بخشنامه ۱۳۷۵۸مورخ نوزدهم خرداد 1400 و بخشنامه شماره ۲۳۶۵۷ مورخ هفتم تیر ماه 1401 سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور، همه ایثارگران نهادها از جمله راه‌آهن باید تبدیل وضیت شده و رسمی شوند. کارگران شرکتی ایثارگر با انتقاد از ادامه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود گفتند: چرا راه‌آهن و سایر شرکت‌های اقماری آن به قوانین مصوب مجلس و دولت تمکین نمی‌کنند؟ آیا نباید قوانین مصوب شامل حال ما نیز بشود؟ ما خواستار اجرای هرچه سریعتر این قانون در راه‌آهن هستیم. کارگران با بیان اینکه برخی مسئولان راه‌آهن در پاسخ به برخی از ما کارگران ایثارگر شرکتی می‌گویند شما باید این موضوع را از شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن پیگیری کنید، افزودند: ار آنجا که شرکت طرف قرارداد مشکل زیرساخت دارد و ماهیت کلیه فعالیت‌های این شرکت مستمر نبوده و به صورت پروژه‌ای و موقت و منطقه‌ای است، راه‌آهن موظف به تبدیل وضعیت ایثارگران است.

آنها با بیان اینکه اکثر ارگان‌های مختلف این طرح را برای نیروی کار مشمول طرح ایثارگری خود اجرا کرده‌اند، افزودند: کارگران ابنیه فنی راه‌آهن به‌رغم ارائه مدارک خود هنوز در انتظار اجرای این طرح هستند بنابراین امیدواریم مسئولان شرکت راه‌آهن در سال جدید پیگیر تبدیل وضعیت استخدامی کارگران ایثارگر ابنیه فنی و سایر همکارانی که در سایر مناطق و نواحی کشور فعالیت شبانه‌روزی دارند، باشند.