شماری از بازنشستگان مخابرات استان‌های تهران، یزد، لرستان و خراسان رضوی روز گذشته مقابل ساختمان مخابرات در این استان‌ها تجمع کرده و خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان در اعتراض به‌ عدم اجرای آیین‌نامه ۸۹، افزایش سهم بیمه تکمیلی از 20 به 50درصد و عدم پرداخت رفاهیات و سهم خواروبار خود، دست به برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز زدند. آیین‌نامه ۸۹ به تداوم پرداخت تمامی مزایای رفاهی، استخدامی و همه موارد مربوط به شاغلین و بازنشستگان اشاره کرده، مسأله‌ای که در حال حاضر از سوی شرکت مخابرات ایران نادیده گرفته شده است.