جمعی از بازنشستگان لشگری و کشوری با تجمع مقابل مجلس، خواستار توجه نمایندگان مجلس به وضعیت معیشت و همچنین پرداخت مطالبات معوق خود شدند. به گزارش ایسنا، پیش از ظهر روز چهارشنبه (۱۰ اسفند) جمعی از بازنشستگان کشوری و لشگری با برپایی تجمعی مقابل درب شمالی مجلس در خیابان مجاهدین اسلام، خواستار توجه نمایندگان مجلس به مطالبات بازنشستگان در قوانین دائمی و بودجه سالانه کشور شدند. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همتراز، افزایش حقوق پرداختی، بهبود وضعیت معیشت و پرداخت مطالبات معوقه از درخواست‌های این بازنشستگان است.