بازنشستگان کارگری در چند استان مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع اعتراضی بر پا کردند. به گزارش ایلنا، دیروز (سی‌ام بهمن)، بازنشستگان کارگری در چند شهر ازجمله اهواز، شوش و کرمانشاه با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی به شرایط معیشتی خود اعتراض کردند. اعتراض این بازنشستگان، به اجرایی نشدن باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل، تصویب عیدی یک میلیون و 800هزار تومانی، مستمری زیر خط فقر و ناچیز بودن خدمات رفاهی و تسهیلات بانکی‌ست. این بازنشستگان می‌گویند: باید عیدی ما کارگری و حداقل دو پایه حقوق پرداخت و قبل از پایان سال باقیمانده متناسب‌سازی اجرایی شود. آنها از مدیران تامین اجتماعی درخواست کردند به مساله معیشت این قشر رسیدگی کنند.