یک کارگر ساختمانی در خیابان امام رضای مشهد، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی، بر اثر سقوط از ارتفاع و برخورد با زمین جان باخت. به گزارش ایلنا، این کارگر که حدودا ۴۵ساله بود، در حال جابه‌جا کردن گچ‌های پیش‌ساخته با دستگاه بالابر به طبقات بالا بوده که تعدادی از آنها روی سر این کارگر ریزش کرده و کارگر به طبقات پایین ساختمان سقوط می‌کند و به علت ضربه وارده بر سر جان خود را از دست می‌دهد.