به دلیل آنچه که کاهش درآمد شهرداری سی‌سخت عنوان می‌شود، ۸۵ کارگر این مجموعه بیش از یک سال معوقات مزدی و عیدی طلبکارند. سرپرست شهرداری سی‌سخت با تایید معوقات مزدی کارگران، از مسئولان دولتی درخواست کرد تا نگاه ویژه‌ای به این شهرداری برای رفع مشکلات داشته باشند. مهدی یکتاپرست در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه شهرداری کمبود منابع مالی دارد و در حال حاضر تنها منابع درآمدی آن صدور پروانه ساختمان است، گفت: در جریان زلزله سال‌های گذشته، واحدهای مسکونی زیادی تخریب و آسیب دیده شدند که برای آبادانی آنها شهرداری حدود ۹۵۰ پروانه ساخت صادر کرده که دولت پرداخت عوارض آن را برعهده گرفته است. وی ادامه داد: اکنون شهرداری سی‌سخت منتظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت این ۹۵۰ واحد از بنیاد مسکن و مدیریت بحران است که در صورت پرداخت بخش زیادی از منابع مالی پرداخت مطالبات عقب‌افتاده کارگران و هزینه‌های جاری شهر تامین می‌شود. سرپرست شهرداری سی‌سخت افزود: اگر دولت در پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت به شهرداری سی‌سخت بر مبنای تعرفه ۱۴۰۰ محاسبه کند، بابت این ۹۵۰ پروانه صادر شده حدود ۹میلیارد تومان منابع مالی به دست می‌آید. درخواست ما از دولت این است که برای افزایش کمک‌های مالی این تعرفه‌ها را بر مبنای سال جاری محاسبه و پرداخت کند تا جدا از پرداخت معوقات کارگران، امکان آبادانی شهر را داشته باشیم. او در ارتباط با زمان پرداخت معوقات مزدی کارگران که حقوق کامل سال ۱۴۰۰ خود را به همراه عیدی از شهرداری طلبکارند و در عین حال مابه‌التفاوت حقوق سال جاری خود را هم دریافت نکرده‌اند، گفت: پرداخت مطالبات کارگران بستگی به تامین منابع مالی دارد. تصمیم داریم تا پایان سال یا دو ماه حقوق به کارگران پرداخت کنیم یا دو عیدی که مربوط به سال گذشته و جاری کارگران می‌شود.