وزیر کار در روزهای اخیر گفت: حذف بودجه برای معلولان واقعیت ندارد و قطعا نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. صحبت‌های مرتضوی در حالی‌ست که براساس قانون حمایت از معلولان مصوب سال ۹۶، دولت موظف است ردیف اعتباری جداگانه برای اجرای این قانون در بودجه سالانه کشور در نظر بگیرد اما این ردیف در بودجه 1402 به طور کامل حذف شده است.

«بهروز مروتی» مدیر کمپین افراد دارای معلولیت در واکنش به صحبت‌های وزیر کار گفت: به نظر می‌رسد وی اطلاعی از مشکلات معلولان ندارند که اگر داشت این‌گونه نمی‌گفت! اگر بودجه معلولان حذف نشده به ما بگویند مبلغ این اعتبار چقدر است و در کدام ردیف و تبصره آمده است؟ وقتی هیچ آدرسی از اعتبار اجرای قانون معلولان در بودجه نداریم، نمی‌توانیم بگوییم بودجه معلولان حذف نشده است!

مروتی ادامه داد: تا سال جاری برای اجرای مفاد قانون حمایت از معلولان ردیف اعتبار داشتیم اما امسال دولت در یک اقدام غیرقانونی آن را حذف کرده است.

وی گفت: ظاهرا اشاره وزیر کار، افزایش بودجه کلی سازمان بهزیستی است درحالی‌که اولا افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی بودجه سازمان‌ها روال هر ساله است و این اتفاق برای بودجه بهزیستی هم افتاده است. اینکه می‌گوییم افزایش بودجه کلی بهزیستی مربوط به معلولان است درست نیست. چطور می‌توان این بودجه را تفکیک کرد و چطور می‌توان آن را ردیابی کرد که برای معلولان خرج شود؟

وی در پایان گفت: حذف بودجه در حالی اتفاق افتاد که ردیف بودجه اختصاصی برای معلولان در بودجه ۱۴۰۱، دو هزار و ۷۷۰هزار میلیارد تومان تعیین شد درحالی‌که طبق برآوردهای ما این بودجه باید چیزی حدود ۴۰هزار میلیارد تومان تعیین می‌شد تا بتواند مفاد قانون حمایت از معلولان را پوشش دهد. سال‌ها به کمبود اعتبار برای اجرای قانون معلولان اعتراض می‌کردیم اما امسال باید به حذف غیرقانونی این اعتبار اعتراض کنیم.