معلوم نیست افزایش حقوق کارگران بیشتر از کارمندان باشد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اقدامات صورت گرفته برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران عنوان کرد: کمیته‌ها را مشخص کردیم و امیدواریم در آینده نزدیک تصمیم مناسب گرفته شود. صولت مرتضوی در گفت‌وگو با ایلنا درباره پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه و تاثیر آن بر میزان تعیین شده برای حقوق کارگران، بیان کرد: مولفه‌های مختلفی وجود دارد و تلفیقی از همه مولفه‌ها را ما ترسیم کرده‌ایم و نتیجه خواهیم گرفت و آن را تبدیل به ملاک افزایش حقوق و دستمزد کارگران هم خواهیم کرد. وی درباره این‌که آیا حداقل حقوق کارگران از میزان تعیین شده برای حقوق کارکنان دولت بیشتر خواهد بود، عنوان کرد: هنوز تصمیمی نگرفته‌ایم.