بیکاران دارای سه فرزند در اولویت اشتغالزایی قرار می‌گیرند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۱۰۷هزار مجوز اشتغال داده شده و برخی از آنها به دلیل اینکه بیمه پرداخت نمی‌شود، در سامانه رصد ثبت نشده لذا می‌توان گفت که وعده‌های رئیس‌جمهور در موضوع اشتغال محقق شده است.

به گزارش ایرنا، صولت مرتضوی در همایش سراسری استانداران کشور گفت: رئیس‌جمهور در چند حوزه که مشکلات اساسی کشور بود، دستوراتی صادر کرد که یکی از سرفصل‌های آن موضوع اشتغال بود. عملکرد استان‌ها در این بخش نشان می‌دهد که بیش از پیش‌بینی‌ها، تحقق اهداف داشته‌ایم.

مرتضوی با اشاره به آمار سازمان اداری و استخدامی اظهار کرد: تقریبا ۱۰۷هزار مجوز اشتغال داده شده و برخی از آنها به دلیل اینکه بیمه پرداخت نمی‌شود، در سامانه رصد ثبت نشده است. لذا می‌توان گفت که وعده‌های رئیس جمهور در موضوع اشتغال محقق شده است.

وی تاکید کرد: سند اشتغال به صورت استان به استان تنظیم و در اختیار استانداران قرار خواهد گرفت. معاون هماهنگی وزارتخانه در حوزه اشتغال در استان‌ها حضور خواهد داشت و موضوع اشتغال را ساماندهی خواهند کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع دیده شده در بودجه سال آینده کشور را بسیار مطلوب و برنامه‌محور توصیف کرد و گفت: در این رابطه به دستگاه‌های اجرایی استان‌ها نیز کاملا تفویض اختیار شده است.

مرتضوی ادامه داد: حدود ۴۵هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها و ۲۰۰هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۶ به تبصره ۱۸ بودجه منتقل شده که ۱۰۵هزار میلیارد تومان آن مربوط به حوزه اشتغال و تولید دانش‌بنیان است.

وی با بیان اینکه علاوه بر این منابع، ۳۱هزار میلیارد تومان نیز از ردیف جدول ۹ به این بخش منتقل شده است، افزود: امسال سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن دیده شده است.

مرتضوی در ادامه از تدوین و ابلاغ طرحی خبر داد که براساس آن ظرف یک سال ۵۰۰هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

وی توضیح داد: این طرح برای آن بخش از بیکارانی است که متاهل هستند طوری‌که افراد دارای سه فرزند در اولویت اول، دو فرزندی در اولویت دوم، یک فرزندی در اولویت سوم قرار دارد و رتبه آخر مربوط به کسانی است که متاهل هستند اما فرزندی ندارند.

وزیر کار با بیان اینکه این طرح به طور آزمایشی در ۱۰ استان اجرا می‌شود، اظهار داشت: استانداران هر چقدر بتوانند از این اشخاص به کارآفرینان معرفی کنند. ما کارفرما را از کسورات بیمه و بازنشستگی معاف می‌کنیم که ماهانه حدود ۱.۵ میلیون تومان می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان بر برگزاری مستمر جلسه شورای اشتغال استان تاکید کرد و از استانداران خواست که براساس چهارچوب و ضوابط اجرایی بر آن نظارت داشته باشند.