تعدادی از کارگران شهرداری خاش در استان سیستان و بلوچستان از تاخیر دو ماهه در پرداخت حقوق خود خبر دادند. این کارگران گفتند: کارگران شاغل در مجموعه شهرداری خاش تقریبا هر ماه حقوق خود را با تاخیر دو تا سه ماهه دریافت می‌کنند.

این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق، کارگران شهرداری خاش را به تنگنا کشانده، افزودند: حقوق ماه‌های آذر و دی ماه خود را طلبکاریم. عیدی ما نیز در سه چهار سال گذشته همانند کارکنان دولت پرداخت شده و پرداخت حق بیمه هم هر چند ماه یک بار با مشکل همراه بوده است.