انتقاد پرستاران از اظهارات بی‌مبنای مسئولان

جمعی از پرستاران کشور از رویکرد صداوسیما و اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت در گفت‌وگوی خبری سیما انتقاد کردند.

این افراد در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: سخنگوی وزارت بهداشت در یک گفت‌وگوی خبری تلفنی مدعی شده «وزارت بهداشت در مورد رضایت از نحوه اجرای تعرفه‌های پرستاری، نظرسنجی کرده است». سوال این است که اگر این نظرسنجی انجام شده، چطور پرستاران از آن خبر ندارد یا سخنگوی وزارتخانه برداشت شخصی خود را به غلط به مخاطبان صداوسیما ارائه می‌دهد؟

این پرستاران با انتقاد از رویکرد صداوسیما در قبال پرستاران می‌گویند: باید نمایندگان واقعی جامعه پرستاری کشور را به برنامه‌ها و گفت‌وگوهای خبری دعوت می‌کردند تا مشخص شود واقعاً چه تعداد از پرستاران کشور از نحوه اجرای تعرفه‌گذاری رضایت دارند.

این افراد می‌گویند: نارضایتی‌های پرستاران جهان ازجمله اعتراض پرستاران آمریکا در صداوسیما بازتاب گسترده پیدا می‌کند اما از نارضایتی پرستاران کشور سخنی به میان نمی‌آید.