رئیس کمیته اشتغال مجلس با تاکید بر اینکه به‌کارگیری بازنشستگان مانع جوانگرایی سیستم کاری کشور نیست، گفت: اولویت دولت استخدام و به‌کارگیری جوانان است و بر همین اساس باید در کنار استفاده از نیروی جوان کشور از تجربه بازنشستگان هم بهره‌گیری لازم و کافی را داشته باشیم.

علی‌اصغر عنابستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در مورد افزایش سن بازنشستگی در کشور گفت: برای ساماندهی و پایدار کردن صندوق‌های بازنشستگی باید تدابیر ویژه‌ای در نظر بگیریم. یکی از این تدابیر این است که در کنار افزایش سقف بازنشستگی، سن بازنشستگی را در کشور رشد دهیم و اجرایی شدن آن یک ضرورت خواهد بود.

وی افزود: افزایش سن امید به زندگی این فرصت را فراهم می‌کند تا حداکثر استفاده را از نیروی با تجربه کشور را داشته باشیم. به دلیل قانون سن بازنشستگی مجبوریم این گروه را از بدنه کاری کشور جدا کنیم. در حال حاضر طبق آمارهای منتشر شده سن امید به زندگی به ۷۶ سال افزایش پیدا کرده است. اگر شخصی در ۵۰ سالگی بازنشست شود بی‌تردید ۲۶ سال از چرخه اقتصادی کشور کنار گذاشته می‌شود و این مسأله به ضرر تولید کشور در تمام حوزه‌ها خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به هرم سنی نیروی کار یادآور شد: سال گذشته پیشنهاداتی برای افزایش سن بازنشستگی داده شده که متاسفانه مورد استقبال نمایندگان در صحن واقع نشد. اگر دولت پیشنهادی برای افزایش سن بازنشستگی نداشته باشد بی‌تردید شخصا این مسأله را پیگیری خواهم کرد تا بتوانیم حداکثر استفاده از نیروی کار به تبع افزایش سن بازنشستگی در کشور را داشته باشیم.

رئیس کمیته اشتغال مجلس با تاکید بر اینکه به‌کارگیری بازنشستگان مانع جوانگرایی سیستم کاری کشور نیست، تاکید کرد: منظور از نیروی فعال کشور یعنی قرار گرفتن هرم سنی کشور در سن کار و اشتغال که بعد از فراغت از تحصیل در سن ۲۵ الی ۲۶ سالگی وارد بازار کار می‌شوند. بی‌تردید اولویت دولت استخدام و به‌کارگیری جوانان است. بر همین اساس باید در کنار استفاده از نیروی جوان کشور از تجربه بازنشستگان هم بهره‌گیری لازم و کافی را داشته باشیم.

عنابستانی در مورد راهکارهای نجات صندوق‌های بازنشستگی، خاطرنشان کرد: وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در شرایط نامطلوبی قرار دارند. راهکاری متعددی برای نجات صندوق‌ها وجود دارد که یکی از آنها افزایش سن بازنشستگی است که این مسأله را پیگیری خواهیم کرد.