بازنشستگان فرهنگی در انتظار صدور احکام رتبه‌بندی هستند

هنوز احکام رتبه‌بندی بازنشستگان فرهنگی صادر نشده است. بازنشستگان انتظار داشتند در آذرماه احکام جدید صادر شود چون پیش از این مقامات وزارت آموزش و پرورش قول داده بودند تا پایان آذر احکام جدید صادر می‌شود. به گزارش ایلنا، بازنشستگان فرهنگی که سال قبل بازنشست شده و هنوز پاداش پایان خدمت خود را نگرفته‌اند، می‌گویند: در پیگیری‌هایی که صورت دادیم به ما گفتند در صورت نهایی شدن رتبه‌های واقعی، احکام جدید صادر خواهد شد و مبلغ رتبه‌بندی برای پاداش محاسبه می‌شود. طبق این گزارش، قرار است رتبه‌بندی برای بازنشستگانی که 1400 بازنشست شده‌اند اجرایی شود منتها هنوز محاسبات آن انجام نشده و نظام رتبه‌بندی مشخص نیست.