روز پنجشنبه (۲۴ آذر ماه) وقوع حادثه کار در یک واحد تولیدی چرم‌سازی در بوئین زهرا، منجر به مرگ دو کارگر و مصدومیت یک کارگر دیگر شد.

به گزارش ایلنا، هر چند دلیل اصلی وقوع حادثه از سوی مراجع قضایی و کارشناسان در حال بررسی است اما طبق گفته کارگران کارخانه، این حادثه در نتیجه نشتی گازهای اسیدی در مخزن مواد نفتی در محیط کار رخ داده است.

طبق این گزارض، اولین کارگر فوت کرده به فاصله کوتاهی پس از ورود به داخل مخزن دچار گازگرفتگی می‌شود. یکی دیگر از کارگران با مشاهده گازگرفتگی همکار خود، خودخواسته برای نجات وی وارد مخزن می‌شود که وی نیز دچار گازگرفتگی می‌شود. نفر سوم نیز با مشاهده وضعیت دو همکار قبلی برای نجات آنها اقدام می‌کند که در نهایت نفر اول و دوم جان خود را از دست داده و نفر سوم با اقدام به موقع همکاران شرکت پتروتات ماهان از مرگ حتمی نجات پیدا می‌کند.