یکی از معلمان نهضت سوادآموزی درباره مشکلات این معلمان گفت: ما سال‌ها با حقوق ناچیز، حقوقی که گاهی حتی پول خرید لباسمان هم نمی‌شد، به امید استخدام تدریس کردیم اما امروز با این گفته که معلمان نهضت سوادآموزی سواد کافی برای استخدام ندارند، با استخدام ما مخالفت می‌کنند.

به گزارش ایلنا، او می‌گوید: آموزش‌دهندگان مدرک سوادآموزی حداقل مدرک لیسانس دارند. نمی‌دانیم مبنای چنین حرفی چیست. آیا معیار سواد چیزی غیر از دانشگاه‌های معمول کشور است؟ اگر معیارتان برای سواد متفاوت است به ما بگویید تا ما برویم برایتان مدرک بیاوریم. ما هم در همین مدارس دولتی و آزاد درس خواندیم. این معلم می‌گوید: برخی نمایندگان به سخنان رهبری استناد می‌کنند که همه معلمان باید دانش‌آموخته دانشگاه فرهنگیان باشند در حالی‌که ایشان گفتند «ولو یک مدت کوتاه باید در دانشگاه فرهنگیان آموزش ببینند». نمایندگان می‌گویند ما چون دانش‌آموخته دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی نیستیم پس نباید استخدام شویم. این تبعیض است که وقتی نیاز دارند از ما با حقوق اندک کار می‌گیرند و بعد به راحتی می‌گویند نمی‌توانید جذب آموزش و پرورش شوید!

این معلم می‌گوید: اگر معیارتان برای استخدام، تجربه است ما سال‌ها تجربه تدریس داریم. ما در شرایطی تدریس می‌کنیم که آموزش‌دهنده به خاطر تدریس به یک فرد بی‌سواد مجبور است کیلومترها دورتر از محل زندگی‌اش برود. ما باید در یک کلاس تجمیعی حداقل دو سه نفر سوادآموز داشته باشم که اینها در روستاهای متفاوتی هستند و ما به امید استخدام سختی بسیاری به جان می‌خریم تا به آنها آموزش دهیم. ما با سوادآموزانمان زندگی می‌کنیم و خیلی اوقات حتی به فرزندانشان هم آموزش می‌دهیم.

این معلم نهضت سوادآموزی می‌گوید: ما بعد از این همه سال کارکردن اگر امنیت شغلی نداشته باشیم و نتوانیم به عنوان معلم استخدام شویم، تمام امید خود را از دست می‌دهیم.

طبق این گزارش، برای تبدیل وضعیت معلمان خرید خدمات، نهضت سوادآموزی، برون‌سپار و... در حال حاضر دو طرح در مجلس وجود دارد؛ اولی طرح کمیسیون اجتماعی در رابطه با ساماندهی کارکنان دولت و دیگری طرح کمیسیون آموزش مجلس برای ساماندهی کارکنان آموزش و پرورش است. این معلمان تمایل دارند با طرح ساماندهی کمیسیون اجتماعی تبدیل وضعیت شوند، در حالی‌که کمیسیون آموزش، ساماندهی معلمان را از وظایف خود می‌داند و تمایلی به ساماندهی معلمان ذیل طرح سراسری کمیسیون اجتماعی ندارد.