نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور خواستار ورود نمایندگان مجلس برای پاسخگویی به مطالبات خود شدند.این افراد در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشتند: کمیسیون اصل نود مجلس در تاریخ ۱۸مهر ماه برگزار شده و طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، فرصت یک ماهه به این شرکت برای مرتفع کردن مشکلات کارکنان شرکت ازجمله کارگزاران مخابرات روستایی داده بود.بنا به گفته این افراد این مطالبات عبارت بودند از: شمولیت مفاد و مندرجات آیین‌نامه استخدامی سال ۸۹ شرکت مخابرات نسبت به کارگزاران مخابرات روستایی، احیای سوابق زمان دولتی کارگزاران که در حال حاضر نابود شده و مسئولیت آن مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است، رفع تبعیض حقوق و مزایا بین کارگزاران مخابرات روستایی و کارکنان شهری شرکت مخابرات، شمولیت طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران و لحاظ کردن پایه سنوات کارگزاران طبق رای دیوان عدالت اداری.به گفته نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت مخابرات ایران و مدیران ارشد آن تاکنون اقدام عملی برای برآورده کردن این مطالبات صورت نداده‌اند و حتی در جلسات خود نیز  به این خواسته‌ها اشاره نکرده‌اند و پیداست حتی با گرفتن مجور افزایش تعرفه تلفن ثابت نیز اراده‌ای برای حل این مشکلات نیست.آنها افزودند: جامعه کارگزاران مخابرات روستایی از نمایندگان درخواست دارند که با تصویب قانونی مبنی بر اینکه «شرکت مخابرات ایران مکلف است که حقوق، مزایا و رفاهیات کارگزاران مخابرات روستایی را مانند سایر کارکنان دائمی شهری شرکت پرداخت کرده و تبعیضی بین کارکنان دائمی خود قائل نشود» این قشر روستایی را حمایت کنند.