رئیس کمیته امداد با اشاره به افزایش ۳۰درصدی مستمری مددجویان اعلام کرد که مابه‌التفاوت افزایش مستمری مددجویان مربوط به مهرماه نیز براساس قانون به حساب آنها واریز می‌شود.

به گزارش ایسنا، سیدمرتضی بختیاری اظهار کرد: براساس مصوبه، مستمری مددجویان از ابتدای مهرماه افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس کمیته امداد با بیان اینکه مستمری مددجویان با اعمال افزایش ۳۰درصدی از آبان ماه به حساب مددجویان واریز می‌شود، خاطرنشان کرد: مابه‌التفاوت افزایش مستمری مددجویان مربوط به مهرماه نیز براساس قانون به حساب آنها واریز می‌شود.