رئیس کل دادگستری مرکزی گفت: کارگران شرکت آذرآب که در دادگاه بدوی به جزای نقدی تعلیقی محکوم شده بودند با رأفت اسلامی و برای تحقق سیاست‌های دستگاه قضا در حمایت از کار و کارگر، تبرئه شدند.

به گزارش توسعه ایرانی، سیدعبدالمهدی موسوی افزود: ماه‌های گذشته مسائل و مشکلاتی در پی درخواست‌های صنفی در کارخانه آذرآب رخ داد که موجب شد برخی کارگران در تجمعات قدرت تحمل خود را از دست داده و دست به اقدامی بزنند که مناسب حال آنها نبود. پیرو بی‌نظمی‌های پیش‌آمده در این شرکت پرونده‌ای در دستگاه قضا برای ۲۳ نفر از کارگران تشکیل شد که دستگاه قضا سعی کرد نگاهی همراه با رأفت به این پرونده‌ها داشته باشد.

وی گفت: در بررسی پرونده ابتدایی ۴ نفر از کارگران این شرکت در مرجع بدوی تبرئه شدند و برای مابقی متهمین محکومیت تعلیقی و تخفیفی صادر شد، بدین صورت که اگر تا یک سال مرتکب خطای جدیدی نشوند سوابق کیفری آنان حذف شود.

موسوی با اشاره به صدور رأی بدوی دستگاه قضا برای کارگران این شرکت و با تأکید بر استقلال قضات دادگستری استان در اتخاذ تصمیم، گفت: مابقی کارگرانی که در دادگاه بدوی محکوم شده بودند، طی انجام تشریفات قانونی در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی از محکومیت تعلیقی تبرئه شدند.

وی بیان کرد: دستگاه قضا رأفت و احترام ویژه‌ای برای کارگران قائل است اما این احترام نباید موجب سوءاستفاده کسانی شود که می‌خواهند امنیت کارگاه را به هم بزنند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: صبر و حوصله دستگاه قضایی پایانی دارد اما اگر به این مسائل ورود می‌کند، مخالف برخورد با قشر کارگر است. متأسفانه بعضی‌ها از عنوان مقدس کارگر سوءاستفاده کرده و دستگاه قضا را ناچار به برخورد می‌کنند.