یکی از پیمانکاران پیشین شهرداری الوند از حدود دو سال پیش بابت بخشی از معقوات مزدی ۸۰ کارگر خدماتی بدهکار است.

گروهی از کارگران خدماتی شاغل در شهرداری الوند در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: بین سال‌های ۹۸ و ۹۹ تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری در شهرداری مشغول به کار بودیم اما از زمان خاتمه قرارداد پیمانکار، تاکنون نتوانسته‌ایم مطالبات معوقه خود را از پیمانکار دریافت کنیم.

به ادعای این تعداد کارگر خدماتی، آنها در طول زمان ۱۶ ماهه‌ای که زیر نظر پیمانکار مذبور مشغول فعالیت بوده‌اند بابت حق سنوات، عیدی، اضافه‌کار، حق تعطیل‌کاری، جمعه‌کاری، حق لباس و... طلبکارند.طبق اظهارات این کارگران، مدیران شهرداری الوند بعد از خروج پیمانکار قبلی، قرارداد کار جدیدی را در بخش خدمات با پیمانکار جدید منعقد کرده و پیمانکار جدید تا امروز حقوق و سایر مزایای کارگران را هر چند نزدیک به حداقل حقوق است، به موقع پرداخت کرده است.

بنا بر این گزارش، کارگران پیمانی واحد خدمات شهرداری الوند در استان قزوین خواستار دریافت مطالبات معوقه هستند اما مسئولان شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی مسئولیت پیگیری پرداخت مطالبات کارگران را برعهده نمی‌گیرند.

به گفته کارگران، هر یک از این کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان براساس برآورد اداره کار از پیمانکار سابق طلبکار هستند.