مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: طی شش ماه نخست امسال درخواست بازنشستگی پیش از موعد ۷۶۳ نفر در مشاغل سخت و زیان‌آور استان تأیید شد.

به گزارش ایسنا، علی جهانی اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال ۲۹ جلسه کمیته بدوی و ۴ جلسه کمیته تجدیدنظر برگزار شد و به ۹۸۳ درخواست بازنشستگی بیش از موعد کارگران استان مورد بررسی و صدور رای قرار گرفت.