یک فعال صنفی پرستاران از جداول اجرای قانون تعرفه‌گذاری انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، جواد توکلی با تاکید بر لزوم مشارکت نمایندگان واقعی جامعه ذینفعان در تنظیم جداول تعرفه‌گذاری گفت: وزارت بهداشت باید پاسخگوی پرستاران باشد و توضیح دهد که چگونه به این جداول رسیدند و چرا نظر اکثریت جامعه پرستاری کشور نادیده گرفته شد.

او افزود: چرا اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری دستخوش بده‌بستان‌های صنفی با کسانی که خود را نماینده پرستاری می‌خوانند، شده و نظر پرستاران و نمایندگان واقعی آنها به هیچ انگاشته‌ شد. پرستاران با جداولی که وزارت بهداشت رونمایی کرده است، هیچ موافقتی ندارند.

به گفته توکلی، در طراحی جداول تعرفه‌گذاری پرستاری، روش جدیدی خلق و ابداع کرده‌اند که با روش‌های معمول وزارت بهداشت برای سایر کارکنان و زیرمجموعه‌های خود تفاوت اساسی دارد.

این فعال صنفی کادر درمان تاکید می‌کند: ایرادات بسیار به این جداول و امتیازات آن وارد است. انتظار جامعه پرستاری بعد از 15 سال اهمال و بی‌توجهی، اجرای صحیح و عادلانه قانون بود اما گویا مدیران وزارت بهداشت وقتی پای پرستاران در میان باشد، متر و معیارهای دیگری برمی‌گزینند. کافی‌ست تعرفه‌گذاری پزشکان را با این جداول تعرفه‌گذاری پرستاری قیاس کنیم تا تبعیض‌ها و تفاوت‌ها به خوبی خود را نشان دهد.