کارگران کارخانه داروگر تهران گفتند که حقوق خرداد ماه کامل به حساب آنها واریز نشده است.

به گزارش ایلنا، شماری از کارگران کارخانه داروگر تهران صبح روز دوشنبه (۴ شهریورماه) به محقق نشدن وعده‌های داده شده برای وصول مطالباتشان اعتراض کردند.

آنها مدعی‌اند برخلاف وعده‌ای که مدیران کارخانه به آنها داده بودند، از چهار ماه معوقه، حقوق خرداد ماه کامل به حساب کارگران واریز نشده است.

کارگران داروگر تاکید کردند: قرار بود در پایان هفته گذشته کارفرما یک ماه حقوق خرداد ماه کارگران را کامل پرداخت کند اما در کمال ناباوری بعد از چندین ماه بی‌پولی به حساب هریک کارگران به صورت میانگین سه میلیون تومان علی‌الحساب واریز شد.

آنها با بیان اینکه کارگران هر ماه پس از خاتمه قرارداد کارشان نگران از دست دادن شغلشان هستند، افزودند: مدیران کارخانه حکم به تعدیل هفت نفر از همکاران در واحد مایعات دادند اما گفت‌وگو و میانجی‌گری برای بازگشت به کار آنها ادامه دارد.

کارگران در خاتمه تصریح کردند: بارها برای دریافت مطالبات خود به دفتر مدیرعامل و سایر نهادهای دولتی از جمله وزارت کار مراجعه کردیم اما پاسخ روشنی نگرفته‌ایم و مشخص نیست مطالبات ما چه زمانی پرداخت می‌شود.