مدیرعامل تأمین اجتماعی آخرین جزئیات پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد و داروخانه‌ها در طرح دارویار و... را اعلام کرد. میرهاشم موسوی در گفت‌وگو با مهر گفت: مطالبات داروخانه‌ها در تمامی نسخه الکترونیک تا پایان تیرماه تسویه شده و با طرح دارویار همراهی کامل صورت گرفته است. وی تاکید کرد: در نسخه غیرالکترونیک، مطالبات سه ماه اول سال جاری را تسویه کردیم یعنی ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد تسویه شده و بدهی دیگری نداریم. مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت: در رابطه با طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع تا پایان خرداد ۱۴۰۱ تمامی مطالبات تسویه شده اما در مراکز دانشگاهی توانستیم تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ مطالبات مراکز طرف قرارداد تسویه کنیم که البته با پیگیری‌های انجام شده و جلسه که هفته گذشته با معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، قرار شد بخشی از مطالبات ما را در قالب سهام واگذار کنند تا بتوانیم بدهی به مراکز طرف قرارداد را سرعت ببخشیم. به گفته موسوی، وزیر اقتصاد مکاتبات خوبی تاکنون انجام داده و پیگیری‌های انجام شده و به محض اینکه سهام به دست ما برسد و نقدینگی داشته باشیم مطالبات مراکز دانشگاهی را نیز تسویه خواهیم کرد. مدیرعامل تأمین اجتماعی اظهار داشت: در بخش خصوصی و غیردانشگاهی نیز وضعیت پرداخت مطالبات ما خوب است.