شش ماه از سال جدید گذشته اما هنوز ابلاغیه اجرایی حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی صادر نشده است. به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار، تصویب‌نامه حق مسکن دوباره توسط وزارت کار برای دولت فرستاده شده اما اظهارات معاون روابط کار وزارت تعاون حاکی از تصویب این موضوع در مهر ماه است. به گزارش توسعه ایرانی، رعیتی‌فرد می‌گوید: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، در دستور کار است اما به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود. وی ادامه داد: در صورت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری، در ماه‌های باقیمانده از سال، مبلغ 100هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌شود

رعیتی‌فرد گفت: از سوی دیگر چون مبنای اجرای این مصوبه ابتدای سال است، مابه‌التفاوت این افزایش به ماه‌های سپری شده نیز تعلق می‌گیرد. این بدان معنی است که هر کارگر مشمول قانون کار، بابت شش ماه نخست سال جاری، مبلغ 600هزار تومان را به عنوان مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن از کارفرمای خود طلبکار می‌شود.