طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر به ویژه کارگاه‌های ساختمانی بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار دیده می‌شود. در بازرسی‌های انجام گرفته از کارگاه‌های مشمول قانون کار نیز فعالیت ساختمان در بین فعالیت‌های اقتصادی بیشترین سهم آسیب‌های شغلی منجر به فوت را داشته است.

«هادی ساداتی» نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در این باره به ایسنا می‌گوید: در حوزه حوادث کار، حوادث ساختمانی حرف اول را می‌زند. نحوه کار در بخش ساختمان به شکلی است که عمدتا بدون حفاظ است و کارفرما تنها یک بیمه مکمل خریداری می‌کند و چندان به حفاظ و ایمن‌سازی کارگر ساختمانی توجه نمی‌کند، در نتیجه مسائل ایمنی در حوزه ساختمان رعایت نمی‌شود.

او می‌گوید: کارگران ساختمانی چون مشمول قانون کار نیستند در شرایط بیکاری مشمول دریافت یبمه بیکاری نمی‌شوند و اگر اتفاقی در حین کار برای آنها رخ بدهد خانواده‌هایشان دچار مشکل می‌شوند و چون تحت پوشش بیمه هم نیستند به سختی امرار معاش می‌کنند.

به گفته ساداتی، کارگر ساختمانی حادثه‌دیده جدا از هزینه‌های درمان باید هر ماه حق بیمه خود را هم واریز کند و اگر پرداخت آن با تاخیر همراه باشد، بیمه او به خودی خود قطع می‌شود و غرامت ایام بیکاری به وی تعلق نمی‌گیرد.

پیش از این «اکبر شوکت» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ۵۰درصد حوادث کشور را مربوط به کارگران ساختمانی عنوان کرده و گفته بود: ۵۰درصد حوادث مابقی، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است و به‌ همین دلیل موضوع بیمه کارگران ساختمانی باید با جدیت دنبال شود.