به دنبال تعلیق «منصوره رنجبر» سوپروایزر بیمارستان پاستور نو مشهد، فعالان صنفی جامعه پرستاری از او حمایت کردند.

به گزارش ایلنا، خانه پرستار مشهد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بازگشت همکار محترم به پست و سمت قبلی لازم است اما مسأله مهمی که نباید مورد غفلت و کوتاهی قرار گیرد، این است که مطالبات همکاران بیمارستان پاستور که چنین اعتراضی در آن صورت گرفته، باید مدنظر بوده و رفع دغدغه‌های این همکاران ازجمله پرداخت معوقات و حذف پرداخت نوع دوم و ارزان‌تر، اضافه‌کاری و... به صورت عملی اتفاق بیفتد. پرستاران مدافع سلامت چیزی فراتر از حقوق قانونی خود مطالبه ندارند و کم‌رنگ کردن این مطالبات به بهانه رسانه‌ای شدن، نوعی فرافکنی‌ست و از نظر جامعه پرستاری قابل قبول نیست.

بیست و نهم تیرماه، رئیس بیمارستان پاستورنو در نامه‌ای خطاب به «منصوره رنجبر» سوپروایزر این بیمارستان نوشت: از آنجا که مانع حضور همکاران در محل کار خود و اخلال از طریق برگزاری تجمع یازدهم تیر شده‌اید، فعلاً از سوپروایزری معلق و به دفتر پرستاری ارجاع می‌شوید. پس از این اقدام، حمایت‌ها از این پرستار بالا گرفت و خانه پرستار و فعالان صنفی به میدان آمدند و خواستار بازگشت این پرستار به شغل سابق خود شدند.