یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستار بازنگری در مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان شد. به گزارش ایسنا، محمد وحیدی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس بیان کرد: کارمندان دولتی، حقوق‌بگیران لشگری و کشوری و بازنشستگان عائله‌های دولت و نظام هستند. با توجه به وضعیت تورمی در کشور باید در افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان تجدیدنظر شود.