پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از ۲۰ تیر ماه آغاز شده و تا ۳۱ تیر ماه برای همه بازنشستگان واریز شد.

طبق اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره زمان پرداخت معوقات بازنشستگان، معوقه فروردین ماه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حقوق ماه جاری در حال پرداخت است و معوقه اردیبهشت ماه نیز با حقوق مرداد ماه تسویه خواهد شد. طبق زمان‌بندی اعلام شده، پرداخت معوقه فروردین ماه ناشی از افزایش حقوق‌ها برای بالغ بر سه و نیم میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان، از ۲۰ تیر ماه آغاز شده و پرداخت این مبلغ (در قالب دو پرداخت جداگانه در همان روز) به تمام بازنشستگان در سراسر کشور، تا ۳۱ تیر ماه به اتمام رسید. واریز حقوق بازنشستگان از بیستم هر ماه، طبق برنامه الفبایی انجام و تا پایان ماه تکمیل می‌شود.