وام ضروری بازنشستگان کشوری از ۱۲ میلیون به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت. ثبت نام اینترنتی این وام در اردیبهشت ماه انجام شده اما نتایج مشمولان پایان تیر اعلام و اولین نوبت وام در مردادماه واریز می‌شود.  به گفته‌ مقامات صندوق، این وام به  ۳۰۰ هزار نفر اعطا خواهد شد. بررسی شرایط متقاضیان و شمول آن‌ها، هم‌اکنون توسط بانک عامل در حال بررسی ا‌ست. از قرار، ۲۴ هزار نفرباقی مانده از ثبت‌نام‌کنندگان دوره قبل وام مشمول دریافت مبلغ ۱۵ میلیون تومانی هستند.