نمایندگان مجلس با درخواست اولویت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند.

به گزارش «توسعه ایرانی»، نمایندگان مجلس در جلسه صحن علنی دیروز (یکم تیر) درخواست اولویت بررسی برای طرح ساماندهی نیروهای قراردادی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساندند.

پس از طرح دلایل موافقان و مخالفان درباره در اولویت قرار گرفتن این طرح، درخواست اولویت با حضور ۲۱۴ نفر از نمایندگان به رأی گذاشته شد که از میان ۲۰۴ رأی ماخوذه نمایندگان مجلس با ۱۸۶ رأی موافق در مقابل ۱۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع با درخواست اولویت این طرح موافقت کردند.

«قالیباف» رئیس مجلس بعد از تصویب این درخواست، گفت: با توجه به تصویب درخواست اولویت و موافقت همکاران، با توجه به اهمیت موضوع بررسی جزئیات از روز یکشنبه در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.