عصر روز دوشنبه، گازگرفتگی باعث مرگ دو کارگر در عمق چاهی ۵۰ متری در شهرستان قلعه گنج کرمان شد.

به گزارش ایلنا، این حادثه زمانی رخ داد که یک کارگر چاه‌کن تبعه افغانستان حدود ۵۵ساله در حین حفر چاه در روستای چاه هیشورکی بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج کرمان، به علت گازگرفتگی در عمق ۵۰ متری چاه محبوس شد.براساس این گزارش، یکی از همکاران وی که کارگری ۲۵ساله و ایرانی است، پس از مطلع شدن از گازگرفتگی این کارگر در عمق چاه، برای نجات او وارد چاه شد اما هر دو بر اثر مسمومیت با گازهای متصاعد شده جان خود را از دست دادند.طبق اعلام «محمدجعفر جهانگیری» معاون فرماندار و جانشین ستاد بحران شهرستان قلعه گنج، این حادثه به دنبال رها شدن شیلنگ دستگاه کمپرسور هوا رخ داده است.