در سال گذشته از نرخ بیکاری مردان کم شده ولی بر بیکاری زنان افزوده شده است.

به گزارش ایسنا، گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری سال ۱۴۰۰ منتشر کرد نشان داد که از بین جمعیت فعال کشور که تعدادشان به بیش از ۲۵.۸میلیون نفر می‌رسد، بالغ بر ۲۳.۴میلیون نفر شاغل بوده‌اند که با کاهش یک درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ همراه بود.

همچنین از بین جمعیت فعال، ۹.۲درصد بیکار بودند که تعداد آنها به دو میلیون و ۳۷۴هزار و ۹۵۳ نفر رسیده است. نرخ بیکاری البته در مقایسه با سال ۱۳۹۹ که ۹.۶درصد اعلام شده بود، کاهش داشت.

جزئیات بیشتر نشان می‌دهد که از بین جمعیت بیکار بالغ بر یک میلیون و ۷۰۵هزار نفر مرد بوده‌اند و نرخ بیکاری بین آنها به ۷.۹درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۹ حدود پنج درصدی کاهش داشته است. اما در بین زنان نرخ بیکاری به ۱۶درصد رسیده و ۰.۴درصد افزایش داشته طوری‌که زنان حدود ۶۷۰هزار نفر از جمعیت بیکار را به خود اختصاص داده‌اند.