رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به تعلل دولت در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: گویا این زمینه حجت بر مسئولین تمام نشده است.

به گزارش ایلنا، حسن صادقی در جمع بازنشستگان با بیان اینکه «دولت هنوز روی تعدیل دستمزدها تاکید دارد»، تصریح کرد: چند تن از وزیران و اعضای هیأت دولت اخیرا با طرفین کارفرمایی و کارگری در این زمینه جلسه‌ای داشتند و در آن جلسه دولت افزایش ۵۷درصدی حداقل‌بگیران را پذیرفته ولی برای سایر سطوح دریافتی به‌جای افزایش قانونی ۳۸درصدی، بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق را مطرح کرده‌اند. در ادامه طرف کارفرمایی نیز با افزایش ۱۰درصدی سایر سطوح موافقت کرده اما جلسه به‌دلیل اظهارات وزیر اقتصاد درباره شروط افزایش ۱۰درصدی به حاشیه کشیده شده و به نتیجه نرسیده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت در حالی مدعی تصمیمات سخت است که در این مورد تبعیض قائل می‌شود، افزود: آیا هدف دولت از جراحی اقتصادی رفاه حال چند ابربدهکار بانکی است؟ تاکید داریم که جراحی اقتصادی اول در بودجه باید رخ دهد نه اینکه مخارج دولت آن‌قدر افزایش یابد که دیگر بودجه عمرانی دولت محو شود.

این فعال صنفی اظهار کرد: تعداد حداقل‌بگیران صندوق تامین اجتماعی (900هزار نفر) بسیار بیشتر از حداقل‌بگیران سایر صندوق‌هاست. همچنین ۷۰۰هزار نفر از بازنشستگان دو برابر حداقل‌بگیران حقوق می‌گیرند و ۶۰۰هزار نفر سه برابر حداقل حقوق می‌گیرند.

وی در ادامه افزود: دولت باید بداند که با یک جامعه متنوع حقوق‌بگیر طرف است و اگر می‌خواهد برای مخارج کشور به‌صورت غیرمستقیم مالیاتی بگیرد باید از افراد دارای دریافتی بیش از ۲۰میلیون تومان مالیات بگیرد. دولت نباید بدهی‌های خود را از حساب فقرا و کف‌بگیر و متوسط‌بگیران صندوق تامین اجتماعی بگیرد.

صادقی با اشاره به اینکه «سقف دریافتی تامین اجتماعی ۱۷میلیون است ولی سقف دریافتی بازنشستگان کشوری ۳۶میلیون نفر است و این تبعیض است»، گفت: اکنون سه ماه حقوق معوقه داریم که از نظر آقایان باعث تورم است. من امروز از آنها می‌خواهم یک نفر از اقتصاددانان مورد تایید کارفرمایان و دولت را معرفی کنند تا در اینجا جرات به انجام مناظره داشته باشد و نشان دهیم اثر حقوق ما روی تورم چقدر است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «آثار برخی تصمیمات در بحث یارانه باعث تورم شده نه افزایش حقوق و حاضریم این را اثبات کنیم»، ادامه داد: بازنشستگان باید برای دفاع از حقوق خود یک طرح مدون داشته باشند. باید در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته و با رسانه‌ها ارتباط بگیریم.