کارگران شهرداری قروه گفتند: بابت ۲ ماه مطالبات مزدی سال جاری طلبکاریم و با توجه به مخارج سنگین زندگی از شهرداری می‌خواهیم بخشی از این طلب مزدی را پرداخت کند.

به گزارش ایلنا، این عده تاکید کردند: مشکلات ما ناشی از کمبود منابع مالی در شهرداری است و امنیت شغلی و معیشتی حدود ۷۰ کارگر پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری به خطر افتاده است.

آنها گفتند: تنها نگرانی ما انباشته شدن مطالباتمان در ماه‌های آینده است و اینکه اگر در هر ماه بخشی از آنها پرداخت نشود، بار دیگر مطالباتمان افزایش می‌یابد.

به گفته این کارگران، اگر مدیریت شهرداری راهکاری برای پرداخت بدهی‌های خود به کارگران پیدا نکند همه کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی خود دچار مشکل خواهند شد.