یک کارگر ساختمانی در شهر خمین، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی بر اثر سقوط و برخورد با کف چاهک آسانسور کشته شد.

به گزارش ایلنا و براساس اعلام «محمود خلجی» معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، این حادثه برای یک کارگر ۳۳ساله اتفاق افتاده که به دلیل نامعلومی از طبقه چهارم تا طبقه منفی یک در چاهک آسانسور سقوط کرد.

این کارگر به علت شدت صدمات و جراحات وارده در محل جان خود را از دست داده است.