اناث بازنشستگان تامین اجتمادعی نیروهای مسلح اعلام کردند که تبصره ۱۸ ماده ۱۴ آیین‌نامه تامین اجتماعی نیروهای مسلح در مورد مستمری‌بگیران تک ورثه‌ای، خلاف سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبری است.

به گزارش ایلنا، جمعی از زنان و دختران بازمانده از بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، اعلام کردند که تبصره ۱۸ ماده ۱۴ آیین‌نامه تامین اجتماعی در مورد ورودی‌های جدید تک ورثه‌ای، خلاف سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است که از سوی رهبری ابلاغ شده است.

بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تامین اجتماعی که در اصول ۳.۲۸، ۲۹.۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده اقتضاء می‌کند نظامی کارمند، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تامین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی-ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.

به توجه به تاکید رهبری بر «رفع تبعیض‌های ناروا» و «حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان» مستمری‌بگیران تک ورثه‌ای تاکید دارند که تبصره ۱۸ ماده ۱۴ آیین‌نامه تامین اجتماعی که مستمری تک ورثه‌ای‌ها را به حداقل حقوق قانونی کاهش مصوب همان سال کاهش می‌دهد، اعتراض دارند.

اناث تک ورثه‌ای، با اشاره به بند ۳ سیاست‌های ابلاغی رهبری که بر پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی تاکید دارد، یادآور شدند که فروردین ماه سال گذشته معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تبصره ۱۸ را در دارای ابهام خوانده بود و این در حالی است که در صندوق بازنشستگی کشوری هرگاه مستخدم رسمی فوت شود در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و تمام حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت می‌شود.

این گروه از مستمری‌بگیران نیروهای مسلح افزودند: رعایت تعهدات بین نسلی صندوق‌ها و تاکید نظام تامین اجتماعی بر رفع فقر ایجاب می‌کند که اناث تک ورثه‌ای از حقوق قانونی خود محروم نشوند.