معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامات اجرایی برای تولید دانش‌بنیان و اشتغال در ماه‌های گذشته و برنامه‌های این وزارت در سال جاری را تشریح کرد.

محمود کریمی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ از زیست‌بوم ملی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور رونمایی کردیم، گفت: اگر تولید اولویت نباشد اشتغال هم رخ نمی‌دهد یا اگر اشتغالی ایجاد شود، پایدار نخواهد بود.

وی اظهار داشت: متغیر تولید می‌تواند هم بر شاخص رکود و هم بر بیکاری فائق آید. از این روست که تولید را اکسیر می‌نامیم چون هر دو جنبه اشتغال و هم خروج از رکود را دربرمی‌گیرد.

معاون وزیر کار تأکید کرد: صدور مجوز ۵۰۰ شغل خانگی را در دوره چند ماهه دولت سیزدهم آنی کردیم که شامل دو سوم مشاغل خانگی است. مجوز یک سوم دیگر نیز سه روزه صادر می‌شود. به این معنا که اگر کارشناسان ظرف سه روز کاری درخواست صدور مجوز مشاغل خانگی را بررسی نکنند، متقاضی می‌تواند مجوز خود را اخذ کند.

وی ادامه داد: با این کار سرعت فرآیند صدور مجوز کسب و کار ۳۰ برابر شد. همچنین سامانه جست‌وجوی شغل را رونمایی کردیم که قریب به ۲۰۰هزار شغل در سامانه بارگذاری شده است. متقاضیان می‌توانند در این سامانه به عنوان کارفرما و یا کارجو، پروفایل خود را تکمیل کنند.