پرستاران سازمان تامین اجتماعی روز گذشته با حضور در مقابل سازمان تامین اجتماعی به مخالفت با بازنشستگی زودتر از موعد خود اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، طبق قانون تامین اجتماعی، امکان بازنشستگی زودتر از موعد با ۲۰ سال بیمه‌پردازی مستمری با ۲۵ سال بیمه‌پردازی متناوب برای مشمولان مشاغل سخت و زیان‌آور، وجود دارد. با این حال و به گفته پرستاران معترض، سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شروط دیگری را برای کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی در نظر گرفته است.آنها یادآور شدند که کمیسیون اجتماعی مجلس به مشکل آنها رسیدگی نمی‌کند و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم پاسخگوی خواسته‌های پرستاران نیستند.