بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد در اعتراض به نحوه اجرای همسان‌سازی حقوق خود و تبعیض میان بازنشستگان مقابل صندوق فولاد تجمع کردند. این بازنشستگان خواهان ترمیم مستمری خود هستند.

به گزارش ایلنا، بازنشستگان فولاد می‌گویند که در سایر صندوق‌ها پس از اجرای همسان‌سازی بیش از ۱۰۰درصد افزایش حقوق نسبت به سال ۹۸ اعمال شده اما در صندوق بازنشستگی فولاد میزان افزایش مستمری پس از اعمال افزایش به ۷۰درصد می‌رسد.به گفته بازنشستگان فولاد، میزان حق بیمه‌های آنها در سال‌های اشتغال ۳۰درصد بوده، با این حال افزایش حقوق‌های آنها براساس حق بیمه‌ها و سهم نیروی کار اعمال نشده است.

بازنشستگان می‌افزایند که اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، براساس مصوبه هیأت امنای تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه صورت گرفته اما وزارت رفاه در عمل میان بازنشستگان فرق گذاشته است.به گفته این بازنشستگان، میزان افزایش حقوق آنها از سال ۹۸ تاکنون حدود یک میلیون تومان کمتر از بازنشستگان کشوری است.

این بازنشستگان به نحوه پرداخت هزینه‌های درمان خود نیز معترض هستند. آنها می‌گویند که این هزینه‌ها در ۵ ماه گذشته با تاخیر و به میزان اندک واریز شده است.