عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: رسیدگی به موضوع بیمه کارگران ساختمانی در کمسیون به اتمام رسیده و در نوبت بررسی در جلسه علنی قرار دارد.علی بابایی در گفت‌وگو با تسنیم، از اتمام رسیدگی به طرح بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: این طرح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شده و در نوبت بررسی در جلسه علنی قرار دارد که با توجه به اهمیت موضوع احتمالا پس از رسیدگی به بودجه در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

پیش از این ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون با حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته بود که محور جلسه اعضای کمیسیون با وزیر، بیمه کارگران فصلی و ساختمانی بود.