دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان لارستان گفت: ساخت پروژه مجتمع ورزشی کارگران شهرستان لارستان در استان فارس به دلیل بی‌مهری برخی مسئولان استانی و شهرستانی حدود ۱۳ سال به تاخیر افتاده است.

به گزارش ایلنا، محمدحسن قوامی با اشاره به اینکه پروژه مجموعه ورزشی کارگران شهرستان لارستان از سال ۸۸ در منطقه تنگ اسد آغاز شد، افزود: این پروژه عمرانی از مصوبات دور نخست سفرهای استانی هیئت دولت نهم است که در سال ۸۶ کلنگ‌زنی و از سال ۸۸کار ساخت آن آغاز شد اما از سال ۹۱ تاکنون با وجود پیشرفت ۳۵درصدی متوقف شده است.