حدود ۱۲۰ کارگر پروژه مرمت ارگ قدیم بم در استان کرمان خواستار اجرای طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش حقوق خود هستند.

تعدادی از کارگران شاغل در پروژه مرمت ارگ قدیم بم در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: حدود ۱۲۰ کارگر شاغل در پروژه مرمت ارگ قدیم بم هستیم که درآمد برخی از ما نزدیک به حداقل حقوق است و دریافتی ماهانه‌مان کفاف معاش زندگی‌مان را نمی‌دهد. به همین دلیل اخیرا نامه درخواست اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خود را به مدیریت پایگاه و مدیران میراث فرهنگی کرمان ارسال کرده‌ایم.

به گفته آنها، این کارگران با اضافه‌کاری و سایر مزایای جانبی وحق اولاد، مبلغی در حدود چهار تا ۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند که این رقم با توجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی، ناچیز است.این کارگران که پیگیر وضعیت افزایش دستمزد خود و همکارانشان هستند، می‌گویند: آنچه باعث افزایش حقوق‌مان می‌شود اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که طبق مقررات کار و تامین اجتماعی باید در کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر اجرایی شود.به گفته کارگران، هر چند مطالبات مزدی‌مان به‌روز پرداخت می‌شود اما ضمن درخواست برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پیگیر پرداخت پاداش پایان سال خود نیز هستیم که از حدود سه سال پیش به کارگران پروژه ارگ بم پرداخت نمی‌شود.کارگران ارگ قدیم بم در خاتمه یادآور شدند: پایگاه ارگ بم، چندین سال پیش دچار کمبود منابع مالی بود و هر سه تا چهار ماه یک بار با تامین اعتبار به کارگران زیرمجموعه خود دستمزد پرداخت می‌کرد اما از یک سال پیش با تغییر مدیریت پرداخت دستمزدها در موعد مقرر انجام می‌شود.