امام‌جمعه شهرستان شوش گفت: جمعی از کارگران شرکت میان‌آب شهرستان کرخه نسبت به وضعیت شغلی مطالباتی دارند و امید است که مسئولان هرچه سریع‌تر مطالبات این کارگران را پیگیری کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از کارگران شرکت میان‌آب شهرستان کرخه به دلیل نبود امنیت شغلی با حضور مقابل دفتر امام جمعه شهرستان شوش خواستار پیگیری مطالبات و خواسته‌هایشان از سوی وی شدند.

در این دیدار ابتدا شماری از کارگران دغدغه‌ها و مطالبات خود را مطرح و خواستار پیگیری امام جمعه شهرستان شوش از سوی مسئولان شدند.

علیزاده اصل در حاشیه این دیدار اظهار کرد: کارگران شرکت میان‌آب درباره نبود امنیت شغلی، مطالبات و خواسته‌هایی دارند که لازم است به مطالبات آنها رسیدگی شود.وی گفت: انتظار داریم که مسئولان متولی هرچه سریع‌تر مطالبات این کارگران را پیگیری کنند و اجازه ندهند که اعتراضات این قشر کارگر به کف خیابان کشیده شود.