یک کارشناس صندوق‌های بازنشستگی گفت: نمایندگان مجلس باید لایحه دائمی شدن همسان‌سازی را تصویب کنند.به گزارش ایلنا، حسین سوری در ارتباط با ضرورت تداوم همسان‌سازی و رفع ایرادات آن گفت: یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه گفته دولت ۲۰۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌دهد تا با این اعتبار، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهند! این وعده قرار است جای تصویب دائمی شدن لایحه همسان‌سازی را بگیرد. با تاکید می‌گویم که صندوق‌های بازنشستگی تحت هیچ عنوانی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام نمی‌دهند و اصلا چنین اختیاری ندارند که همسان‌سازی را اجرا کنند. فقط تامین اجتماعی است که از نظر قانونی این اختیار را دارد که با بودجه دریافتی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به دلخواه انجام دهد. باقی صندوق‌ها با این بودجه دریافتی اقدام به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نخواهند کرد.به گفته وی، اگر لایحه تصویب نشود، صندوق‌های کشوری و لشگری از انجام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ترمیم آن سربازخواهند زد.