از بین جمعیت ۲.۳ میلیون نفری بیکاران بیش از ۹۷۴هزار نفر فارغ‌التحصیل آموزش عالی هستند.

به گزارش ایسنا، وضعیت اشتغال در پاییز سال جاری نشان داد که از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فعال، ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل و ۲.۳ میلیون نفر بیکار هستند.

بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار ایران از این حکایت دارد که در بین جمعیت بیکار، ۹۷۴هزار و ۵۱۸ نفر فارغ‌التحصیل آموزش عالی هستند که تعداد آنها در مقایسه با پاییز سال گذشته ۰.۵درصد کاهش دارد.

همچنین ۴۷۵هزار و ۸۵۱ نفر از فارغ‌التحصیلان بیکار را زنان تشکیل می‌دهند که از تعداد آنها بیش از ۱۶هزار نفر کاسته شده است.