رئیس پیشین کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: جامعه کارگری انتظار دارند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشکلات اصلی جامعه کارگری که به اذعان وی نیز در اثر نادیده گرفتن قانون کار برای تعیین سبد معیشت کارگران و تعیین خط فقر به وجود آمده را حل کنند.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با میزان درباره مشکلات تعیین دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با توجه به برگزاری چند جلسه کمیته دستمزد، گفت: تشکیل جلسات کمیته دستمزد به دلیل سنگین و سخت بودن این جلسات و براساس تجربیات پیشین ما در این زمینه صددرصد به این زودی خروجی نخواهد داشت.

به گفته وی با وجود شرایط تورمی در کشور و تغییرات لحظه‌ای نرخ تورم نباید انتظار داشت که در جلسات اولیه کمیته دستمزد بتوانند به نتیجه مطلوب برای تعیین سبد معیشتی کارگران برسند.

رئیس پیشین کانون عالی انجمن صنفی کارگران با بیان اینکه نمایندگان کارگری در جلسات اول هم می‌توانند با توجه به‌روز بودن هزینه‌های زندگی سبد معیشتی کارگران را تعیین کنند، افزود: به دلیل اینکه در مقابل ما نمایندگان کارفرمایی و دولت قرار دارند و این موضوع در تصمیم‌گیری شورای عالی کار تأثیرگذار است بستن و تعیین دستمزد کارگران برای نمایندگان جامعه کارگری سخت می‌شود.

چمنی درباره ریشه اصلی مشکلات جامعه کارگری گفت: عبدالملکی زمانی که در مجلس برای گرفتن رأی اعتماد برنامه‌های خود را اعلام می‌کرد مشکلات جامعه کارگری را حاصل عدم اجرای قانون کار توسط مسئولان قبلی دانست و متعهد شد که این قانون را اجرا کند.

این فعال جامعه کارگری افزود: به همین دلیل جامعه کارگری انتظار دارند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات اصلی جامعه کارگری که به اذعان وی در اثر نادیده گرفتن قانون کار برای تعیین سبد معیشت کارگران و تعیین خط فقر به وجود آمده را حل کند.