دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: از آقای رئیس‌جمهور درخواست می‌کنیم در سفر به این استان صدای همه مردم را بشنود. صدای تشکل‌های کارگری و بخش صنعت را نیز بشنود تا ما بتوانیم مشکلات صنعت را برای وی بازگو کنیم.

به گزارش ایلنا، عیدعلی کریمی گفت: به احتمال زیاد رئیس‌جمهور به زودی به استان قزوین سفر خواهد کرد. ما ضمن تقدیر از وی برای سفر به استان، از وی می‌خواهیم تا دست پر به استان ما بیاید.

کریمی ادامه داد: شرکت‌هایی هستند که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند؛ تولی‌پرس و کنتورسازی و... از این دست شرکت‌ها هستند. تولی‌پرس زمانی بالای ۱۲۰۰کارگر داشت اما امروز تعداد کارگران آن به ۲۰۰نفر رسیده است. از رئیس‌جمهور درخواست داریم در سفر خود به این استان، وضعیت این شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دهد. از وی می‌خواهیم با پس گرفتن برخی شرکت‌ها از دست بخش خصوصی ناکارآمد، رونق را به این آنها برگردانند.

کریمی گفت: اگر حتی ۵۰درصد این شرکت‌ها به روال سابق کار کنند، برای حدود ۴ تا ۵هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد که در این وضعیت می‌تواند نقطه امیدی برای جوانان این استان باشد.