رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: کارگران صنعت ساختمان به حمایت نمایندگان مجلس نیاز دارند. اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌تواند مانعی برای صدور بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی باشد.

اکبر شوکت در گفت‌وگو با ایلنا گفت: حدود ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس در طوماری خواستار تسریع در روند رسیدگی به این ماده و تبصره‌های آن شدند. همچنین تمامی نمایندگان مجلس نظر خود را در سیستم مجلس درباره ورود این طرح به صحن علنی مجلس ثبت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه زمان ورود طرح اصلاح این ماده به صحن مجلس هنوز مشخص نیست، تصریح کرد: بازنگری ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی کمک می‌کند که سازمان تامین اجتماعی از چه طریقی برای بیمه کردن کارگران درآمد داشته باشد. حدود دو سال از ارائه طرح اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی می‌گذرد اما هیچ نتیجه‌ای دربرنداشته و با توجه به لایحه بودجه نسبت به وضعیت اصلاح این ماده نگران هستیم.

شوکت ادامه داد: حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی در کشور داریم که یک سوم از این جمعیت در لیست انتظار بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. انتظار داریم ریاست مجلس و هیات رئیسه در اصلاح ماده ۵ کارگران ساختمانی ما را یاری کنند و این طرح را در اولویت قرار دهند.