روز سه‌شنبه، بهره‌برداران کارمند رسمی و پیمانی پست‌های انتقال برق سراسر کشور پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات خود با مدیر دفتر توسعه منابع انسانی و امور اداری شرکت توانیر، به اعتراض صنفی خود خاتمه دادند.

به گزارش ایلنا، به دنبال تجمع روز سه‌شنبه این کارکنان، مسئولان وزارت نیرو ازجمله «سیدمحمدحسینی» مدیر دفتر توسعه منابع انسانی و امور اداری شرکت توانیر جلسه‌ای با معترضان برگزار کردند.

به گفته یکی از این کارکنان، مدیر دفتر توسعه منابع انسانی و امور اداری شرکت توانیر از موضوع مشکلات کارکنان بهره‌بردار انتقال نیرو به درستی واقف نبود و با گوش دادن به مشکلات این عده، به صورت جدی وعده پیگیری و مطرح کردن مشکلات تبدیل وضعیت آنها را داد.

وی تصریح کرد: خواسته ما کارمندان که در عناوین شغلی کارگری (اپراتور، کارشناس بهره‌برداری، مسئول پست و...) مشغول کار هستیم، تغییر قرارداد در احکام شغلی است. در همین رابطه مدیر دفتر توسعه منابع انسانی و امور اداری شرکت توانیر در جلسه از ما فرصت پیگیری موضوع را درخواست کرد.

به گفته یکی دیگر از بهره‌برداران انتقال برق، عدم پرداخت دستمزد کافی و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، سختی‌کار، جمعه‌کاری، حق جذب و... برای کارگرانی که با عنوان شغلی کارمند در پست‌های انتقال نیرو مشغول کارند، مشکلات زیادی به وجود آورده است.