جمعی از نیروهای شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع برق کشور که پیگیر تبدیل وضعیت شغلی خود هستند، صبح روز سه‌شنبه (۲۳ آذر ماه) با سفر به تهران و همزمان با برسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در صحن علنی مجلس، مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این عده می‌گویند: صنعت برق جزو تعهدات حاکمیتی است و نباید مسئولیت مهمی مانند توزیع برق به شرکت‌های خصوصی سپرده شود تا نیروها تحت عنوان حجمی و شرکتی با کمترین حقوق استخدام شوند.

به گفته یکی از حاضران، با تصویب این طرح همه کارکنان قراردادی و شرکتی شاغل در تمام بخش‌های دولتی، عمومی و نیمه‌دولتی کشور امنیت شغلی پیدا می‌کنند.طبق این گزارش، هدف اصلی این طرح، حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه و برقراری عدالت مزدی است و سال‌هاست که کارکنان نهادهای مختلف ازجمله وزارت نیرو به ویژه شرکت توزیع برق که شمارشان تا ۲۱هزار نفر می‌رسد، از تعدد قراردادهای شغلی و تغییر دستمزدها در یک محیط ثابت انتقاد دارند.